Bygninger på Kaldvill Træsliberi AS som var i drift 1888-1962. Se Agderbilder – Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Vestre Moland og Lillesand Historielag arrangerte 23. mai 2019 møte på Kalvild Gård med foredrag av:
Tom Svennevig – Historien om Kalvvell fra tradisjonelt bondesamfunn fram mot en mer moderne tid
Ragnar S. Langfeldt – Hovedtrekkene ved industrien – sliperi og sagbruk
Anders Grimenes – Vannveien, tømmer og fløting-innsats – betydningen for bygdesamfunnene
Det var sang- og musikkinnslag ved Elisabeth Ording og Knut Ribe.

 

 

Innleggene ble filmet og er nå tilgjengelig på historielagets Hjemmeside, se Lenker.