Bergliot Øie Johansen som ikke hadde anledning til å være til stede på årsmøte.

Vestre Moland og Lillesand Historielags årsmøte velger æresmedlemmer etter forslag fra styret. Styret hadde til årsmøte 14. mars 2024 forslag på 3 æresmedlemmer – Alvhild Gulbrandson, Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøte og med stor applaus.
Begrunnelsen for at Alvhild Gulbrandson, Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen ble foreslått som æresmedlemmer, er at de for historielaget har utført meget langvarig og variert innsats. De ble hedret med diplom og blomster.

Historielagets tidligere æresmedlemmer er
1998 Olav Dahl, Per Mollatt og Kjell Rosenberg
2005 Astrid Jaksholt Økland.

Fremhevet bilde: Alvhild Gulbrandson, Pål Osjord, avtroppende leder, John Gustav Johansen, Elisabeth Franck Danielsen, ny leder