Onkel Toms trantønne

Onkel Toms trantønne

Onkel Tom var kystfisker og bodde på Vessøy for et par generasjoner siden. Vessøy ligger i Eide sogn like øst for Auesøya og innseilingen til Kalveldfjorden. Han var morbror og onkel til Ole Tobias Knudsen. Her forteller han om en spesiell barndomsopplevelse i sjøbua...
Et unikum av en bil med en svært spesiell historie

Et unikum av en bil med en svært spesiell historie

Dette er fortellingen om en 105 år gammel bil, som det bare finnes to igjen av i hele verden. Bilen finnes i dag i Lillesand og er under restaurering av omsorgsfulle hender i en privat garasje på Grøgårdsmyr. Vi besøkte verkstedet hjemme hos bilrestauratør Jon Ingar...
Havnetomta blir rutebilstasjon

Havnetomta blir rutebilstasjon

En sommerdag i 1948 ble Lillesand sentrum totalt forandret. Bussene og godsrutene hadde tatt mye plass med svært ulike stoppesteder i byen. Lokalt politi og Fylkesmannen med overoppsyn for transport, hadde kjempet for «sentralisering» av stoppestedene. Ragnar...
To nye, lokalhistoriske bøker, og hvordan de ble til.

To nye, lokalhistoriske bøker, og hvordan de ble til.

En ny lokalhistorisk bok om folk og deres virke ut fra bygda Skuggevik bør vekke oppmerksomhet hos alle med interesse for Lillesandsområdet i vår nære fortid.  Den kom mot slutten av fjoråret og har tittelen: Liv og leven og en fabrikk i Skuggevik, forfattet av Merete...