I Lillesand var det i perioden 1850-1890 stor aktivitet som skyldes vekst i skipsfarten. Det var 8-9 verft – de fleste på Kokkenes/Verven. Folk kom flyttende til ladestedet Lillesand og bosatte seg her og like utenfor blant annet på Sandsmyra, Lofthus og i Bergstø. De hadde arbeid i og av skipsfarten og skipsbyggingen – det var redere, sjøfolk, skipsbyggmestere og verftsarbeidere.

O&P Knudsen (Ole og Per) begynte med skipsbygging i 1859 på Møllers tomt (nedenfor hotell Norge). I 1876 startet de skipsbygging på Kokkenes.
Bark «Guldax» ble bygget av O&P Knudsen i 1878 og hadde 14 manns besetning. Bark er et seilskip med minst tre master. Mens brigg er en tomaster, mellomstort seilskip.
«Guldax» ble bygget for Krogh & Henschien m.fl. Det var vanlig at skip hadde flere eiere, gjerne ulike eierandeler – partredere. Andre eiere kan nevens O&P Knudsen, Carl Knudsen (bror til Ole og Per), P.L. Henschen, L. Hammers enke, J.L. Henschien, P.M. Jahnsen, skipsfører M.C. Andersen.

Skipsfører og reder Mads Christian Andersen (f. 1842) ble født på Fjelldal og bosatte seg med familien i Brentemogaten/Bergstø. Han var skipsfører på «Guldax» og også på briggene «Lillesand» og «Frithjof» og «Solgløt» av Grimstad. Han døde i 1889 på reise fra Java til Sidney.

1904 Lillesand havn og Kokkenes. Midt på bilde Møllers tomt

«Guldax» forliste i en storm 2. september 1887 i Normanville, St. Vincentgulfen, Australia, på reise fra Gøteborg til Adelaide, østkysten av gulfen, med trelast. Hele mannskapet ble reddet.

Det var som nevnt, stor aktivitet i Lillesand omkring den tiden «Guldax» ble bygget. Denne viktige perioden i Lillesands historie, omhandles i Lillesands Historie bind 2 (1850-1920) av Berit Eide Johnsen, professor i historie, som kommer ut til sommeren (2023).

 

Fremhevet bilde (fotografi i privat eie): Bilde viser det ferdige skip i ferd med å segle,
i bakgrunnen bark «Glimt» fra Aanon Stiansens skipsverft.
Bilde fra Lillesand havn og Kokkenes: Agderbilder/Lillesand by- og sjøfartsmuseum