En sommerdag i 1948 ble Lillesand sentrum totalt forandret. Bussene og godsrutene hadde tatt mye plass med svært ulike stoppesteder i byen. Lokalt politi og Fylkesmannen med overoppsyn for transport, hadde kjempet for «sentralisering» av stoppestedene.

Ragnar Sverressønn Langfeldt, historielagets leder 2017-2021, bodde på Hotel Norge i årene hans foreldre drev hotellet. Her forteller han om rutebilstasjonen og bussrutene.

I boken «Hansen & Narvesen 100 år» av Kurt Stangeby kan en lese:

«De forskjellige rutebilselskapene hadde forskjellige steder de stoppet på. Høvågruta … ved Bondeheimen nederst i Oddekleiva. Brekkestøruta ved Ole Olsen. Trøeruta på motsatt

Herefoss og Birkenesruta stoppet utenfor Knudsens bakeri

side av Hotel Norge, Herefoss og Birkelandsrutene utenfor Knudsens bakeri og Stathellerutene ved Hotel Norge. Arendalsruta stoppet i Østregate like utenfor Hansens hus. Inne i gården til Baker Rønnevig sto Kaldvellhesten.» …  På havnetomta hadde det i mange år vært en «MIL» bensinstasjon.»

Høvågruta hadde stoppested ved Bondeheimen

Her ble det nye sentrale stoppestedet. Navnet forandret seg fort til det korte og enkle «Tomta».

Selv kom jeg sammen med min familie til Lillesand i 1948 og Hotel Norge ble vårt hjem frem til 1960.

Utenfor vinduet i spisesalen hadde vi et såkalt sladrespeil. Det vil si at en kunne sitte inne og se bortover Strandgata og oppover Oddekleiva samtidig.  Slik kunne en dag for dag se hva som skjedde i området samtidig med god oversikt til rutebil-stasjonen. Alltid spennende å se både busser, biler og hvem som kom og hvem som dro.

I sladrespeilet kunne vi se hva som skjedde

Herefossruta med avgang om kvelden kunne være spennende. Til tider var det berusede og sterke karer som skulle måle krefter eller ta et oppgjør med hverandre før bussavgang. Så voldsomt kunne det bli at lensmannen ble tilkalt. Men han vegret seg eller våget ikke gripe inn, for de unge var åpenbart i sterkeste laget.
Men det kunne også være forelskede par. En gang tippet vi på om det var han eller hun som skulle reise for det syntes som heftig avskjed. Begge av oss tok feil — for både hun og han gikk tett omslynget på bussen!

Tekst: Ragnar Langfeldt    Illustrasjoner: Pål Osjord