HISTORIKK

Historikk

 

Vestre Moland og Lillesand historielag ble stiftet 28.mars 1938.  Karl Kristian Olsen ble valgt til formann.  Det var han som hadde ideen til et lokalt historielag. I sin dagbok i 1936 noterte han, for første gang, at han hadde forelagt ideen for andre personer.

Det ble en aktiv tid for det nystartede historielaget, innhenting av forskjellig lokalhistorisk stoff, avskrivning av ulike dokumenter og arbeid med gårds- og slektshistorie. Artikler ble publisert.

  Bilde fra 1900

Vestre Moland herredshus-Hammersklev 1956

Etter årsmøte 19.03.1941 var det liten aktivitet. 07.09.1955 ble det holdt møte hos Nils Unander på Vatne. Det ble besluttet å innkalle til nytt møte for å rekonstruere historielaget. På Vestre Moland Herredshus ble det 19.10.1955 holdt møte. Nytt styre ble valgt med Nils Unander som formann. Sentralt for historielaget ble innsamling av stedsnavn og dialektuttrykk utført av Per Mollatt. Olav Dahl startet arbeidet med å gå igjennom det materiale som K. Kr. Olsen hadde samlet..

Etter årsmøte i 1960 var det igjen ingen aktivitet.

I 1986 gikk et interimsstyre i gang med å forberede nytt årsmøte som ble avholdt 31. mars 1987. Nye vedtekter ble vedtatt. Berit Eide Johnsen ble valgt til formann.  Etter dette tidspunktet har det vært stor og variert aktivitet.

Kilde: Årsskrift 1987-88 – «Glimt fra lagets historie» – Vestre Moland og Lillesand Historielag 50 år av Berit Eide Johnsen. Historielagets første 50 år er beskrevet nærmere i denne artikkelen.

Oversikt over ledere i historielaget etter 1987:

Berit Eide Johnsen                1987 – 1991

Astrid Jaksholt Økland         1991 – 1994

Lorentz Abrahamsen           1994 – 1996

Astrid Jaksholt Økland         1996 – 2005

Anders Auen Grimenes       2005 – 2006

Magne Songvoll                    2006 – 2009

Kristian Sundtoft                  2009 – 2015

Terje Ellefsen                        2015 – 2017

Ragnar S. Langfeldt             2017 – 2021

Siri Skuggevik                       2021 – 2023

Per Osjord                             2023 – 2024

Elisabeth Franck Danielsen 2024 –

Æresmedlemmer
1998 ble Olav Dahl, Per Mollatt og Kjell Rosenberg utnevnt som de første æresmedlemmene i historielaget.
2005 Astrid Jaksholt Økland
På årsmøte 14. mars 2024 ble Alvhild Gulbrandson, Bergliot Øie Johansen og Jon Gustav Johansen utnevnt til æresmedlemmer for langvarig og bred innsats for lokalhistorie og Vestre Moland og Lillesand Historielag

 

 

Den første som tegnet Lillesand – Lillesand sett fra sjøen

Bilde nr. 1 – «Amerikabildet»

Bilde nr. 2 – Tilhører Lillesand By og Sjøfartsmusem

Motivet på bildene er Lillesand med Møglestu og Vestre Moland kirke i bakgrunnen, samt Tingsager gård, før brannen, til høyre i bildet. Vi ser også bygninger i området rundt Ole Olsen-huset, Skrivergården og Rådhuset.  Bildene er de eldste realistiske avbildningene av ladestedet Lillesand (Lillesand ble ladested i 1821), men kun kjent i kopi.

Bilde nr 1 er malt kopi som kan være utført av en av døtrene til Grøgaard. Her ser vi brødrene Christian og Fredrik Grøgaard på jakt. Det er litt forskjellig fra bilde nr 2. Jaktscenen som vi her ser i forgrunnen, er byttet ut med en mann med flosshatt som hilser en fullrigger. Originalen befinner seg sannsynligvis i USA og er malt, trolig før 1824, før de første utvandrerne dro herfra på 1840-tallet. Hvem som eier originalen i dag, vet vi ikke. Det har opprinnelig vært eiet av Grøgaardene i Texas.  Bilde nr 2 er håndkolorert fotografi av en av Grøgaards døtre etter bilde fra 1822/1823. Det vites ikke hvor eller om originalen fortsatt eksisterer.

Opprinnelig tegner/maler av begge bildene er Mogens Moe (1781-1830?). Han ble født på Kongsberg og familien flyttet til Arendal etter at Mogens Moe var konfirmant i 1795. Han fikk merkantil utdannelse i England hvor han også lærte å male. Han hadde kontorpost på de Fritzeiske Arendalske gruver, og senere drev han med landhandel på Imenes utenfor Grimstad. Etter 1820 er han igjen i Arendal og underviser i tegning. Han tar tittelen «Tegnemester».