Et høydepunkt lørdag ettermiddag på 1950-og 1960-tallet, var Lørdagsbarnetimen. I ukedagene var det Barnetimen for de minste. Vi satt foran radioapparatet muse stille og lyttet, til musikk og spennende hørespill. Når Thorbjørn Egner leste fortellinger med sin spesielle radiostemme – om Karius og Baktus, Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen, Folk og røvere i Kardemomme by, Doktor Dyregod – for å nevne noen, så vi skikkelsene i fortellingene foran oss og ventet på neste «sprell». Fortellingene kom ut i bokform med egne tegninger. Sangene hans var også populære – vi minnes spesielt Kaptein Sortebill, Den uheldige mann, Dyrene i Afrika.

Da vi gikk på folkeskolen, ble mange av oss også kjent med lesebøkene til Thorbjørn Egner. Hans lesebøker kom ut i totalt 16 bind fra 1950 til 1972. Først kom småskolebøkene ut – etter hvert dekket de den sjuårige skolen.

12.12.2022 var det 110 år siden Thorbjørn Egner ble født i Oslo. Han var forfatter, illustratør, billedkunstner, reklametegner, visedikter, komponist og lesebokredaktør. Han var også formann i bla. Tegnerforbundet og var med å stifte Landslaget Kunst i skolen.

Brekkekjær Pensjonat – Agderbilder: Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Thorbjørn Egner har vært gjest i Lillesand. På Justøya drev ekteparet Aagot og Jens Hegland Brekkekjær Pensjonat. Om sommeren var det fylt opp med sommergjester. Fra 1960-tallet ble det også arrangert kurs vår og høst, bla. av KFUK, Trygg Trafikk, lærerorganisasjoner og Folkeuniversitetet.

 

Hilsen til Grethe fra Thorbjørn Egner

 

 

Grethe Othilie Heggland Gullaksen, datter til Aagot og Jens, har et spesielt minne om Thorbjørn Egner fra den gang hun var ca. 10 år gammel. Han var på Brekkekjær som foredragsholder. Grethe Othilie forteller at foreldrene var meget opptatt med pensjonatdriften og derfor ikke alltid hadde så mye tid til å ta seg av henne og søsknene. Men Thorbjørn Egner hadde «fri» om kveldene. Stort øyeblikk var da han om kveldene leste høyt for henne fra sine bøker. Hun husker spesielt da han leste fra Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakke skogen og Folk og røvere i Kardemomme by. Bøkene med hilsen fra Thorbjørn Egner har hun tatt godt vare på. 

Hilsen til Grethe fra Thorbjørn Egner

Thorbjørn Egners virksomhet har satt spor etter seg hos mange generasjoner. Den dag i dag leses hans bøker. Fortellingene blir satt opp som teaterstykker, og det lages filmer. Thorbjørn Egners fantasiby Kardemomme by i Kristiansand Dyre- og fritidspark, er blitt en stor attraksjon.