Dialektbok – Kan du ord og utrykkene i Lillesands-dialekten?
«E seiår de bare!» – Historielaget har i høst gitt ut dialektboken for Lillesand i ny og utvidet utgave med flotte illustrasjoner. Boken selges hos Matkroken, i museumsbutikken i adventstiden, i GalleriKnuden, på julemarkedet i Rådhusparken 9. desember eller ved henvendelse til historielaget.
Pris kr. 250

Forfatter: Bergliot Øie Johansen
Illustrasjoner: Pål Osjord