«E seiår de bare» – Dialektbok med ord og utrykkene i Lillesands-dialekten!
Historielaget ga i høst ut dialektboken for Lillesand i ny og utvidet utgave med flotte illustrasjoner. Boken kan du kjøpe  hos Matkroken, i GalleriKnuden eller ved henvendelse til historielaget.
Pris kr. 250

Forfatter: Bergliot Øie Johansen
Illustrasjoner: Pål Osjord