For å ha flere ben å stå på begynte Lillesand Flaksvandbanen LFB med busser før banen ble lagt ned i 1953. En Volvo kombibuss ble kjøpt inn og satt i trafikk som Melkerute. Da den var utrangert ble den stående og forfalle. Iherdige sjeler i LFB a/s, fant bussen og er i gang med restaurering. Melkeruta er en kulturskatt som vil bli til glede for alle i Birkeland og Lillesand, når den står ferdig og satt på veien. Men det trenges penger. LFB a/s inviterer til kronerulling og på linken finner du hvordan du kan gi din støtte. Gå også inn på siden til LFB as på facebook, for der kan du finne alle opplysningene om melkeruta og følge det flotte arbeidet som gjøres av dugnadsgjengen. Bildene viser Lillesand stasjon midt på 1950 tallet, Melkeruta på stasjonen og hvordan bussen ser ut i dag. Se mer på LFB as.

Historielaget er en av 4 aksjonærer i LFB. Via denne linken kommer du til siden som forteller om innsamlingen:

                                                             Støtt restaureringen av Melkeruta fra LFB!