Kjære medlemmer og andre interesserte!

Velkommen som leser av vår nye hjemmeside!

Her vil vi oppdatere dere om hva som skjer fremover og hvilke arrangementer som har funnet sted. Dere vil også finne en oversikt over Historielagets historikk og historiske bilder fra Lillesand. I tillegg har vi laget en emneoversikt over tidligere utgitte årsskrifter.

Ågerøya 2018

I løpet av det siste året har det naturlig nok ikke vært så mye aktivitet som vi gjerne skulle ønsket. Fra høsten av håper vi det vil være mulig å arrangere flere aktiviteter og at vi er tilbake til normalen.

Vi gleder oss blant annet til et fint arrangement 21. august i forbindelse med «1821 Jubileet». Da skal vi markere at det er 200 år siden Lillesand fikk status som ladested, noe som førte med seg økt handelsvirksomhet i byen vår. Det blir foredrag og ulike aktiviteter, blant annet kommer skoleskipet Sørlandet på besøk.

Vi håper at den nye hjemmesiden vil bidra til økt interesse for vårt arbeid og Lillesands historie!

Vi ønsker alle våre medlemmer og interesserte en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Vestre Moland og Lillesand Historielag