OM OSS

Om historielaget

Vestre Moland og Lillesand historielag ble stiftet 28.mars 1938 og til formann ble valgt K. Kr. Olsen. Det ble innhentet forskjellig lokalhistorisk stoff, avskrivning av ulike dokumenter og arbeid med gårds- og slektshistorie. Etter årsmøte 19.03.1941 var det liten aktivitet inntil 19.10.1955. På dette årsmøte ble nytt styre valgt med Nils Unander som formann. Etter årsmøte i 1960 var det igjen ingen aktivitet. Men i 1986 gikk et interimstyre i gang med å forberede nytt årsmøte som ble avholdt 31.mars 1987. Nye vedtekter ble vedtatt, og Berit Eide Johnsen valgt til formann. Etter dette tidspunktet har det vært stor og variert aktivitet.

Historielaget har i 2020 vel 200 medlemmer og følgende hovedaktiviteter:

  • Lillesandskalender med gamle bilder – årlig utgivelse
  • Årsskrift “Det var en gang” – utgis annethvert år
  • Arrangementer og turer
  • Øker bevisstheten rundt gamle bygg og kulturminner bla pådriver for de historiske skiltene

 

Neste arrangement

Ingen arrangement funnet!