En av Norges viktigste nasjonalromantiske malere – Hans Gude – hentet motiv fra Lillesand.

Hans Fredrik Gude (1825-1903) utdannet seg til landskapsmaler i Düsseldorf. Fra rundt 1860 var det dette han først og fremt var kjent som. Hans yrkeskarriere fant stort sett sted i Tyskland. Ved siden av å male, var han professor i landskapsmaleri i Düsseldorf, Karlsruhe og Berlin. Gjennombruddet hadde han i 1848 da han sammen med sin venn Adolph Tidemand malte «Brudeferden i Hardanger». Gude malte landskapet og Tidemand figurene. Men Gude kunne også male folkeliv uten hjelp av Adolph Tidemand. Oljeskissen og maleriet med utgangspunkt i Lillesand, er eksempel på det.

I 1852 ble Sand sorenskriveri som omfattet Sand, Landvik og Fjære, opprettet og etablert i Lillesand. Hans far, Ove Christian Gude, var den første sorenskriveren og var det til han døde i Lillesand i 1860. I Strandgata ligger bygningen som har fått navnet Skrivergården. 1852 da sorenskriverkontoret ble opprettet, tilhørte Skrivergården madame Steenersen på Møglestu som solgte den i 1856 til S.N. Hansen. Han hadde sin bolig og sitt kontor på østsiden av byen. Det er nærliggende å anta at helt fra Gudes tid bodde sorenskriveren og hadde sitt kontor i hovedbygningen – derav Skrivergården. Sorenskriveren holdt til her frem til embetet ble flyttet til Grimstad i 1926, da Grimstad byfogdembete ble innlemmet i Sand sorenskriveri.

Hans Gude bodde i Düsseldorf i perioden 1841-1862. Om sommeren var han i Norge omtrent hvert år. Til Lillesand kom han sammen med sin familie på besøk til sine foreldre. Han hadde da Lillesand som base og foretok studieturer innover landet.

Båter ved stranden – Lillesand 11.06.1858 Nasjonalmuseet

Båtbu – Lillesand 13.07.1858 Nasjonalmuseet

Lillesand og omegn hadde på den tiden Hans Gude besøkte Lillesand, en befolkningsøkning. Ladestedet Lillesand hadde i 1855 734 innbyggere og Vestre Moland 2000, sistnevnte bodde nær ladestedets grenser – på Sandsmyra, på Loftshus og i Bergstø. Skipsbygging og skipsfart hadde tatt seg opp. På denne tiden hadde Lillesand en rekke skipsverft for eks. O. & P. Knudsen, S.N. Hansen, Stian Aanonsen, Hammers verft, Bergstø verft.
I Lillesand spaserte Hans Gude rundt og samlet inn naturstudier. Det er under opphold på Sørlandet Hans Gudes interesse for kysten vekkes som motiv. Hans kolleger og elever følger etter til vårt kystlandskap som ikke tidligere hadde vært viet kunstnerisk interesse.
Han har selv sagt det slik; at besøkende i Lillesand åpnet hans «øine for det Maleriske ved Sjø og Kyst».

Maleriet 60×105 – Væring foto

Oljeskissen «Skibsbygging ved Lillesand» er datert Lillesand 26.juni 1858. Den har vært i privat eie, men tilhører nå Lillesand kommune. Dette er forarbeidet og utgangspunktet for et større maleri «Skibsbygging ved Lillesand» som Gude malte i Düsseldorf vinteren 1859. Hvor dette maleriet befinner seg, er det ingen opplysninger om. Motivet tar utgangspunktet i Bergstø verft. Men Gude tok seg kunstneriske friheter når han kom tilbake til Tyskland og komponerte bilder. Dette gjorde han for å få salgbare bilder. Når det gjelder maleriet med utgangspunkt i oljeskissen, er bla havne- og innseilingsforholdene i Lillesand forandret.

Fremhevet bilde: Oljeskissen «Skibsbygging ved Lillesand»

Kilder:
Sørlandet og malerne av Gunvald Opstad
Vestre Moland og Lillesand Årsskrift 1987-88 nr 1 Skipsbyggingen i Lillesand 1870-1895
Aust-Agder-Arv 1993 Aust Agder Museet