Skipsbygging på «VERVEN»

Lillesand hadde fra 1820-tallet og fremover en rekke aktive og ambisiøse kjøpmenn og redere. Formuer ble opptjent på trelasthandel – skipsrederi – flåten vokser og skipene bygges på lokale verft. Arbeidsplasser etableres – folk kommer fra fjern og nær til Lillesand.
Rundt 1870 var det 8/9 veft i Lillesand – de fleste av dem på Kokkenes. Skipsbyggingen var på det høyeste i 1875.

Skipsbyggmester Stian Aanonsen kom fra Fjære med kone og 7 barn. Han ble mester på S.N. Hansens verft hvor også hans sønn, Aanon Stiansen, ble ansatt.

Stian Aanonsen kjøpte i 1857 (det året han døde) tomt på Kokkenes (Verven) av kjøpmann Daniel Nielsen. Aanon Stiansen startet her verftsvirksomhet og begynte som skipsbyggmester. Stiansen drev hovedsakelig med bygging for salg, men hadde ofte selv store eierandeler i skutene som ble bygget. I perioden 1857 – 1875 ble det på dette verftet bygget 12 skip. I 1884 ble verftet solgt til Andreas Reinertsen.

Virksomheten på verftet fortsatte selv om det nå ikke ble bygget mange nye skip. Aanon Stiansen var formann på verftet, inntil han døde i 1904.

Den hvite båten er «Stærkodder»

O. & P. Knudsen Verft (senere Knudsens Verft) som startet skipsbygging på Kokkenes i 1876, ble i 1919 eier av verftstomten og buene. Dette året startet firmaet bygging av sitt siste skip, bergingsdampskipet «Stærkodder». Det ble sjøsatt 17.april 1920.

 

 

 

I 1921 brant Verven ned til grunnen, all virksomhet på verftet opphørte, men Vervenbua ble reddet. Knudsens Verft solgte i 1934 eiendommen til kommunen.