Kjell Rosenberg

At Kjell Rosenberg også laget skipsmodeller, er kanskje ikke så kjent. Lillesand kjenner han som lærer, og for sin virksomhet for vår lokalhistorie. Hans bok Lillesands historie er en viktig kilde for mange som studerer lokalhistorie.
I forbindelse med sommerens utstilling på Lillesand by- og sjøfartsmuseum, er en skipsmodell tilhørende museet utgangspunkt for en inspirasjon. At modellen kom fra Kjell Rosenberg finner vi i museets arkiv. Spanten foran skipsskroget var merket med nummer, navn og innleveringsdato, og ja, der sto han som giver.
Kjell Rosenberg som var utdannet både styrmann og lærer, må ha bygget modellen ut i fra et pedagogisk perspektiv. Den ene siden har full bordkledning, mens den andre siden har åpne spant. Under virkelig skipsbygging ble begge sider kledd på en gang. Modellen er ikke det, så det indikerer at han ville vise flere sider av skipskonstruksjonen.
Forbilde til Rosenbergs modell finner vi når vi betrakter bildet fra verven til O.&P. Knudsen (senere Knudsens verft). Nettopp dette bildet må ha vært Kjell Rosenbergs utgangspunkt. Til venstre gjenkjennes formen på spantene, til høyre hele skipets-skrog.

Dette bildet er fra O.&P. Knudsens Verft på Møllers tomt (i dag «Tomta» foran Skrivergården). Verftet var i virksomhet fra 1859 til 1921, først på Møllers tomt fra 1859 til 1876. I 1876 kjøpte de Hammers verft, som i dag er Dypvannskaia. De bygde i alt 23 skip. Naboverftet med tilhørende buer som tidligere hadde tilhørt Anton Stiansen og Emil Reinertsen, ble kjøpt i 1919. Verftet solgte tomta til Lillesand kommune i 1934 for 25000 kroner.
Mannen i lys dress midt på bildet, er verftseier og skipsbyggmester Per Knudsen. De to skipene vi ser, er «Bayard» til venstre og bark «Dagmar» til høyre. De flagger på «Dagmar». Skipene ble sjøsatt i henholdsvis 1870 og 1871. Barken «Gusta Helene» ligger akter fortøyd. Helt til høyre ligger brigg «Anna Lassen» som ble bygget i 1870.
Fotografiet er fra 1870 og skipsmodellen til Kjell Rosenberg er barken «Dagmar».

Kjell Rosenbergs intensjon vil bli fulgt opp av museets snekkergruppe. Den vil synliggjøre virksomheten på et verft som den gang lå i Vestre Moland kommune.
Her på websiden skal vi følge arbeidet fram til 15. juni da utstillingen åpner.
Artikkelen er av Pål Osjord, en av deltakerne i snekkergruppen til Lillesand by- og sjøfartsmuseum.

Fremhevet bilde: Skipsmodellen til Kjell Rosenberg med «arbeidsfolk» støpt i tinn av Per Osjord.
Bilde fra O.&P. Knudsen: Agderbilder – Lillesand by- og sjøfartsmuseum