Historien om «Sørlandet» og tilknytning til Lillesand

Oluf Andreas Tollefsen (O.A.T.) Skjelbred (1854-1939) ble født og vokste opp på Egerø ved Egersund. Han dro til sjøs 14 ½ år gammel, en drøm han hadde hatt i mange år. 19 år gammel, i 1875, kom han til Kristiansand og tok sin styrmannseksamen. Han seilte nå ut først som 2 styrmann, senere som 1ste styrmann.
O.A.T. Skjelbred bosatte seg i Kristiansand og giftet seg i 1879 med Else Marie Jensen. Hennes far, Edvard Jensen, var fra Ytre Tronderøy (Høvåg,).

Bark «Neutral» ble bygget i 1846 i Falmouth, USA. Skipsfører Abraham M. Gregersen fra Lillesand kjøpte skipet i 1864 og var selv kaptein om bord inntil det ble solgt til Christiansand i 1875. O.A.T. Skjelbred kjøpte i 1879 1/3 i «Neutral». Rederiet gikk kort tid etter konkurs, og han overtok hele skipet alene. Skjelbreds rederi, senere Skjelbreds rederi AS, ble stiftet. O.A.T. Skjelbred førte nå selv «Neutral» inntil skipet forliste en høstnatt mellom Skåne og Helsingør.
Han ga seg som sjømann i 1894 og drev en stadig mer omfattende rederivirksomhet.

Tegning av Sverre Lindeberg

O.A.T Skjelbred har uttalt; «Helt siden jeg var ung skipsfører har jeg tenkt slik: Får du noen gang anledning til det, så skal du forære Sørlandet et skoleskip, hvorved de unge gutter som vil til sjøs kan få opplæring i gudsfrykt, sjømannskap, orden og disiplin.»
I februar 1917 ble «Sørlandets seilende skoleskibs institusjon» stiftet. O.A.T. Skjelbred og hans hustru skjenket en gave på 25.000 pund, tilsvarende kr. 650.000. Kapitalen skulle stå urørt til renter, renters rente og eventuelt andre bidrag hadde nådd en sum av 1.mill kroner. Dette beløp ble passert i 1925.

 

O.A.T. Skjelbred

O.A.T. Skjelbred ble i 1921 «Ridder av St. Olavsorden» for allmenn-nyttig virksomhet, spesielt pga av gaven som da var vokst til kr. 830.000. Han fikk senere Kongens fortjenestemedalje i gull.

I 1927 ble skoleskipet levert fra P. Høivolds Mekaniske Verksted i Kristiansand som byggenummer 1. O.A.T. Skjelbred ønsket ikke at skipet skulle oppkalles etter han selv, men etter landsdelen, «Sørlandet», som hadde gitt han muligheten til å oppfylle drømmene sine

 

Kaptein Gustav Selmer Lindeberg om bord på «Sørlandet»

 

 

Gustav Selmer Lindeberg fra Lillesand, var den første kapteinen på «Sørlandet». Han hadde permisjon i 3 år, i sommerhalvåret, fra sin stilling som distriktssjef i Norske Liv mens han var kaptein.

 

 

Tyskerne overtok skoleskipet 9.april 1940, og den ble slept til Kirkenes. Man antar at skipet sank etter at det fikk en treffer i vannlinjen under et sovjetrussisk bomberaid. Skuta ble hevet og provisorisk lappet sammen.

Etter krigen var det nødvendig med omfattende renovering som ble utført ved Høivolds Mek. Verksted. Kaptein Selmer Lindeberg fungerte som inspektør for institusjonen mens restaureringsarbeidet pågikk.
I november 1947 ble skoleskipet slept til Lillesand for vinteropplag.

Tokt til Rotterdam i 1950 med bla. Selmer Lindeberg og Kjell Rosenberg

 

 

Første tokt etter krigen var i 1948 med 87 elever. Selmer Lindeberg var tilbake som kaptein. Han hyret da, en annen kjent skikkelse fra Lillesand, Kjell Rosenberg, som styrmann og lærer. Kjell Rosenberg ble om bord i seks år (1948-1953). Kjell Rosenberg har uttalt om skoleskipsmiljøet fra disse spesielle etterkrigsårene:
«Jobben om bord på fullriggeren «Sørlandet» er det mest krevende og interessante i mitt liv. Samtidig er det den jobben som har gitt meg mest utbytte både på det praktiske og menneskelig plan.»

På 1970-tallet opphørte «Sørlandet» som skoleskip. Mange tusen ungdommer, i alderen 14-17 år fra de fleste av landets fylker, har i disse årene vært om bord på skoleskipet. De ble utdannet både i sjømannskap og tradisjonelle skolefag. Det har blitt tokt og seilaser i inn- og utland. Skoleskipet var bl.a. en del av verdensutstillingen i Chicago i 1933 og til stede under 100 års jubileet for Frihetsstatuen i New York i 1986.
Fra 2014 er det blitt etablert A+World Acadamy – et skoleprogram beregnet på norske og internasjonale elever på videregående skoletrinn.

For mer informasjon se www.fullriggeren.no

Bilder:
«Sørlandet» i vinteropplag i Lillesand: www.agderbilder.no
Tokt til Rotterdam: www.fullriggeren.no
Øvrige bilder er i privat eie