KVINNER fra Lillesand «Tre søte småbarn» til «No regret!» er sommerens temautstilling i Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Undertittelen henviser til Caroline Mathilde Schytte Jensen, mor til Gabriel Scott, som komponerte melodien til og antagelig også skrev «Tre søte småbarn» (noen mener at teksten er skrevet av hennes man presten Svend Holst Jensen), og Heidi Solheim som i 2013 ga ut «No regret!».

Utstillingen viser de mange kvinner som gjennom et par hundre år, har satt spor av seg i Lillesand. Den viser historier til nålevende og avdøde kvinner. Fra langt tilbake var det kvinnene som ofte måtte ordne opp hjemme. Mennene var fiskere, sjømenn eller loser. Noen kom bort på sjøen, og sjømenn kunne være borte flere år om gangen. Etter seilskutetiden rundt 1900 ble det mindre arbeid å få og særlig mennene utvandret. Mange kvinner ble forretningsdrivende. Lillesand fikk de første kvinnelige politikerne etter at kvinner fikk stemmerett – Gusta Heldal og Fredrikke Henschien var de første kvinnene som ble valgt inn i Vestre Moland herredsstyre i 1901. Verdens første miljøvernminister kom fra Lillesand – Helga Gitmark.

Det er som nevnt, mange fremtredende kvinner. For å nevne noen få andre; Madam Steenersen på Møglestu og Elise Tveide – Norges første kvinnelige redaktør og utvandrer-pioner til Texas på 1840-tallet. Vi husker Margarete Robsahm – modell og skuespiller. Else Rønnevig, Dagny Aase Anker Gevelt og Hilde Eskild kan også trekkes frem. Mange har gjort innsats i det stille eller som kjente personer innenfor frivillige organisasjoner, politiske verv, kunstnere. Utstillingen gir innblikk i og opplysninger om disse markante og selvstendige kvinnene. BESØK museet.

Museet er åpent frem til 13. august – alle dager 12 – 16 (unntatt mandag)

Hver dag er det omvisning i Bakgårdsbygningene.
Bakgården rommer fjøs, stall, utedoanlegg, snekker- og kvinneverksted, vognskjul, grovkjøkken, matrosbolig, smie, blokkmakerverksted, seilmakerverksted, skipstømrerverksted og skolestue. Det er ikke mange slike bygårder med komplette bakgårdsanlegg. Lillesands by- og sjøfartsmuseum er faktisk ett av ganske få velbevarte og komplette anlegg.

Museet har også utstilling om De Reisende, Fiskeren Markus, tollmuseum og skiftende utstillinger på Tollboden.

Museumsbutikken er åpen. Vestre Moland og Lillesand Historielags siste Årsskrift «Det var en gang» nr. 18 fra november 2022, og Lillesandskalenderen 2024, som historielaget gir ut for 35 år på rad, får du kjøpt her.

Foto: Webredaksjonen