STYRET

Styret 2022

Styreleder og kasserer
Siri Skuggevik,  vmlhistorie@gmail.com – mobil 47276 782

Nestleder
Bjørn Knudsen bjornknudsen1951@gmail.com 

Sekretær
Pål Osjord posjord@gmail.com 

Elisabeth Franck Danielsen ivadani@online.no 

John Gustav Johansen john.gustav.johansen@gmail.com 

Varamedlemmer
Kristen Heldal krheldal@yahoo.no 
Alvhild Gulbrandson alvhildgul@gmail.com 
Nils Øvland nilsovland@gmail.com 

Redaksjonskomitè for årsskriftet (oppnevnt av styret for 2021-2023)
Terje Ellefsen, leder
John Gustav Johansen
Bergliot Øie Johansen

Web-redaksjon (oppnevnt av styret)
Bjørn Knudsen, leder
Pål Osjord
Elisabeth Franck Danielsen

Revisor
Carl Jon Hansen

 

 

Neste arrangement

09 februar
19:00 - 21:00

Tema – Lillesandsdialekten

21 mars
19:00 - 21:00

Medlemsmøte – Årsmøte

Ingen arrangement funnet!