STYRET

Styret 2024
Leder Elisabeth Franck Danielsen vmlhistorie@gmail.com 
Styremedlemmer
Siri Skuggevik, skuggeviks@gmail.com 
John Gustav Johansen john.gustav.johansen@gmail.com 
Gabriel Knudsen vivere@haasund.com 
Per Jarle Nørholmen per.jarle.norholmen@gmail.com 

Varamedlemmer
Nils Øvland nilsovland@gmail.com 
Nils Sørbotten vsrbotten@hotmail.com 
Alvhild Gulbrandson alvhildgul@gmail.com 

Redaksjonskomitè for årsskriftet (oppnevnt av styret for 2023-2024)
Gabriel Knudsen
John Gustav Johansen
Jarle Blix

Web-redaksjon (oppnevnt av styret)
Elisabeth Franck Danielsen

Klipparkiv Bergliot Øie Johansen

Revisor
Carl Jon Hansen

 

 

Neste arrangement

Ingen arrangement funnet!