STYRET

2023

Styreleder 
Pål Osjord vmlhistorie@gmail.com 

Nestleder og sekretær
Elisabeth Franck Danielsen ivadani@online.no  

Styremedlemmer  

Siri Skuggevik, kasserer skuggeviks@gmail.com

 John Gustav Johansen    john.gustav.johansen@gmail.com    

Gabriel Knudsen vivere@haasund.com

Varamedlemmer
Per Jarle Nørholmen per.jarle.norholmen@gmail.com  
Alvhild Gulbrandson alvhildgul@gmail.com 
Nils Øvland nilsovland@gmail.com 

Redaksjonskomitè for årsskriftet (oppnevnt av styret for 2023-2025)
Gabriel Knudsen

Web-redaksjon (oppnevnt av styret)
Pål Osjord
Elisabeth Franck Danielsen

Klipparkiv Bergliot Øie Johansen

Revisor
Carl Jon Hansen