Subbernes gnr 8

Første av totalt fire bind om gårds- og slektshistorien i gamle Vestre Moland kommune, er nå gitt ut. Dette bindet omhandler Justøya og øyene vest for denne. Det er gårdsnummer 1 til 11 av totalt 46 gårdsnummer i gamle Vestre Moland som får en bred omtale i boken. Gårdsbruk og hus med fast bosetting bygd før 1962 er med, mens bebyggelse fra perioden 1940-1962 får en noe kortere omtale enn eldre hus. Boken inneholder også mange bilder og rammetekster.

 

Historiker Terje Sødal er forfatter med bidrag av bla. Roald Hermansen som har hatt ansvar for layouten og bildeoppsettet.
Dette er en av flere bøker i prosjektet Lillesands historie som ledes av Tor Audun Danielsen. Prosjektet finansieres av Lillesands Sparebank og Lillesand kommune.

Tidligere er det gitt ut fire bind av gårds- og slektshistorie i tidligere Høvåg kommune og bok om Lillesands historie 1800-1850 av professor Berit Eide Johnsen. Berit Eide Johansen er i gang med bind to om Lillesands historie som omhandler perioden 1850-1920. Den forventes utgitt 2022/2023.