Skipsforlis at det gjennom tidene vært mange av på Sørlandskysten, dampskipet «Fiskeren» er et eksempel. «Fiskeren» ble i 1867 levert fra Motala/Nordkøping, Sverige til H.B. Astrup i Kristiansund. I 1872 ble det solgt til Soggendals Dampskibsselskap AS, Soknedalstrand.

Skipet kunne fra starten laste 1800 tønner og fraktet bla. sild til Østersjøen og klippfisk til Spania. I 1868 ble den forlenget og fraktet nå både stykkgods og transport av passasjerer på strekningen Kristiania – Trondhjem.
5.mars 1883 grunnstøtte skipet på strekningen Brekkestø-Gamle Hellesund med 29 personer om bord, mannskap og passasjerer, og en del gods.

«Nonnene i Seligenthal» – Myren gård

Anders Karlson Hovden og Hans Holtermann Abel var 2 av passasjerene om bord  denne dagen. Anders Hovden, 1860-1943, ble prest og salmedikter. Hans mest kjente samle er «Fagert er landet». I 1883 var han stud.theol., blakk og ønsket seg hjem til Volda på Sunnmøre. Han fikk skrapt sammen penger og kjøpte seg en dekksplass på «Fiskeren».
Hans Abel, 1841-1907, var fotograf, forlegger og drev fotoatelier og kunstforlag, og hadde billett på 1. klasse. Han hadde på reisen ansvar for transport av maleriet «Nonnene i Seligenthal – i ferd med å pynte klosteret» av Marcus Grønvold, fra 1882. Det hadde blitt sendt opp fra München til utstilling i Kristiania og var nå på veg til ny utstilling i Bergen.

Seligenthal kloster – Foto fra 2019

Marcus Grønvold, 1845-1929, var elev ved akademiet i København 1866-1869 og dro deretter til München hvor han ble bosatt. Maleriet «Nonnene i Seligenthal» er ett av Grønvolds hovedverk. Klosteret Seligenthal som ble grunnlagt i 1223, ligger i Landshut i Bayern og eksisterer fortsatt.

Kaptein om bord var Reinert Skjelbred fra Egersund (1). Anders Hovden ble denne ulykkesdagen invitert til 1. klasse for å spise aftensmat sammen med kapteinen og Hans Abel. Men mat fikk de ikke. For denne kvelden blåste det fra nordvest, storm styrke og det var elendig sikt. Det rusket kraftig i skroget over Røynevardsfjorden mellom Åkerøya og Gamle Hellesund. Skipet kom noe ut av kurs, det smalt og skipet sto bom fast på grunnene innenfor Tronderøyholmen. Kaptein Skjelbred beordret passasjerene å få på seg varm jakke og fikk beskjed om å gå i livbåtene uten å ta med seg noe bagasje. Det var sterk fralandsstorm, og livbåtene drev utover mot Tronderøyholmen som er siste overvannsskjær før det åpne havet. Her kom alle seg i land med bare en presenning til vern. På denne forblåste holmen satt de forliste natten i gjennom. Neste morgen kom folk til og reddet de forfrosne skipbrudne fra holmen.

Var maleriet «Nonnene i Seligenthal» av Marcus Grønvold tapt?
«Fiskeren» stod på skjæret med gods og inventar. Havaristen ble trukket av grunnen, men det sank. Vrakrester ble funnet på sørsiden av Tronderøygrunnene. Etter noen uker ble det holdt auksjon i Kristiansand over godset som ble reddet.

Etter 42 år ble maleriet funnet på et loft i Gamle Hellesund, i 1925, av Finn Nielssen fra Kristiansand (1908-1962,) senere kjent maler. Maleriet har blitt solgt på ovennevnte auksjon. Kjøpere må ha vært person/personer som ferierte på Helløya/Gamle Hellesund og tok det med ut dit, antagelig slektninger av Finn Nielssen som ferierte i Gamle Hellesund hos sin morsslekt. Her fant han på et av sine besøk et stort gammelt og slitt lerret rullet sammen på loftet som han fikk lov å ta med seg. Finn Nielssen fikk selv sommerhus på Helløya, huset som han som ung gutt fant det forsvunne maleriet. Maleriet ble restaurert. Eieren av Myren gård i Kristiansand, Johan Petter Johnsen, kjøpte maleriet på 1930-tallet. Det henger i dag på Myren gård som eies av Kristiansand kommune.

(1) Kaptein Reinert Skjelbred var bror av Oluf Andreas Tollefsen Skjelbred (O.A.T. Skjelbred). O.A.T. Skjelbred og hans kone, Else Marie, var det som i 1917 skjenket en gave på 25.000 pund for at Sørlandet skulle få et skoleskip. Skoleskipet «Sørlandet» ble levert i 1927. Se artikkel på historielagets hjemmeside «Skoleskipet «Sørlandet» – en drøm blir realisert» fra august 2021.

Kilder:
Årsskrift nr. 32-2023 Christianssands Byselskab
Erik Bakkevig – Skipsforlis utenfor Aust-Agder og Telemark – Fra Langesund til Ulvøy 2013
Nettsider: Sjøhistorie, Kristiansand kommune- Myren gård