På Kulturminnedagen 2023 9 .september var Museet og Rådhusparken rigget til med ulike aktiviteter og underholdning.

I Rådhusparken var det kunstnerisk aktivitet ved William Rudi, Rita Strandmyr og Edvin Dyrholm der oljemaling og akvarell var på plass. Motivene var naturligvis helt lokale – Fiskebrygga og Harald Fjeldal og fjorden i bakgrunn og Museets bakgård med Kirken i bakgrunnen.

Her kunne det også støpes «Gallionsfigur» i tinn som alltid er et populært innslag.

 

Inn mot gårdsplassen var det – Trearbeid ved Asbjørn Larsen, Møbelstopping ved…Bo møbler, Restaurering av vinduer og dører ved Glass og Vedlikehold ( Jonathan Aspenes Lie), og Skinnarbeid ved  Ingrid Skibelid. Gode tradisjonsrikt håndtverk ble presentert i en tid der den type ferdighet er sjelden.

Skriveredskap med historisk «sus» blekk penn og fyllepenner av eldre og nyere åregang kunne prøves og ble forklart av Anne-Marie Voje Steen.

I museet var vev-loftet åpent for publikum, snekkerbua og Johan S. Knudsen viste Lillesand-bilder fra svunne tider med god lokalforankret muntlig forklaring.

Dag Ellefsen hadde rigget til et eget-produsert Valseverk for metall etter modell -fra Nes Jernverk, som ble demonstrert og knyttet opp mot en gammel fil fra Nes Jernverk. Denne viste tydelig hvor mye arbeid det lå bak produksjon av jernprodukter før det var ferdig for salg.

Fra senen var det hyggelig underholdning med musikk med instrumenter som ikke er helt nye. Per Jacob Skaanes spilte på sag og Tor Tveide spilte på «Salmodikon» Som er et enstrengs instrument som ble konstruert rundt 1820 for å akkompagnere salmesang i kirker og skoler.

Stig Einar Jacobsen fortalte om byggingen av kopi av Vikingskip som bygges og kan ses på Verven.

Speideren var tilstede og hadde salg av vaffel, saft og kafi som var populært i bakgården.

Hestehold i Lillesand hadde stor plass fra senen ved at Bjørn Knudsen  og Terje Ellefsen leste heste-historier fra « Tider som mødes» av Bjørn Knudsen og Vidar Sørbotten i Lillesand.  All litt tyngre transport i Lillesand gikk med hest og vogn.

Sødder-hesten som var rundt om i Lillesand og hentet sødder til dyrefor,

«Glitregutt»hos Albert Thingsaker som dro på « melkekjerra» og som var til de grader lokalkjent med byen og folk der. Hesten visste hvor den skulle stoppe og stoppet i tillegg av seg selv når de møtte kjente på veien.

Fossbekk hesten var naturligvis knyttet til virksomheten der en arbeidshest som sikkert trakk mange tunge lass,

På plass var også Kine Skogstad Abrahamsen med eget hest som var rigget med seletøy fra hesten som trakk likvogna.

Fritjof Lundemoen hadde den virksomheten til helt utpå 1960 tallet. Vogna som vi ser kopi av i monter viser en åpen vogn med tak, ekstra fine hjul og pyntet til begravelse. Hest og vogn var hyppig på gamlehjemmet etter dødsfall for transport til kirke og begravelse.

 

Historielaget etterlyser bilder av denne vogna dersom noen har slike liggende får å kunne danne seg et korrekt bilde av helheten med pynt og andre detaljer.

 

 

I museet var vev-loftet åpent for publikum, snekkerbua og Johan S. Knudsen viste Lillesand-bilder fra svunne tider med god lokalforankret muntlig forklaring.

Dag Ellefsen hadde rigget til et eget-produsert Valseverk for metall etter modell -fra Nes Jernverk, som ble demonstrert og knyttet opp mot en gammel fil fra Nes Jernverk. Denne viste tydelig hvor mye arbeid det lå bak produksjon av jernprodukter før det var ferdig for salg.

Fra senen var det hyggelig underholdning med musikk med instrumenter som ikke er helt nye. Per Jacob Skaanes spilte på sag og Tor Tveide spilte på «Salmodikon» Som er et enstrengs instrument som ble konstruert rundt 1820 for å akkompagnere salmesang i kirker og skoler.

Stig Einar Jacobsen fortalte om byggingen av kopi av Vikingskip som bygges og kan ses på Verven.

Speideren var tilstede og hadde salg av vaffel, saft og kafi som var populært i bakgården.